Ring til os på (+45) 86 51 88 80
< Tilbage til alle nyheder
Del nyheden
19/05/2013

Virksomheder tager første skridt mod intelligent forsendelse af blodprøver

Transport af blodprøver fra praktiserende læge til hospitalet er en daglig trussel mod sikkerheden af de følgende analyseresultater – bl.a. grundet svære temperaturforhold. Projektet ”Den intelligente forsendelseskasse” tog i starten af januar de første skridt mod udviklingen af en forsendelseskasse, som intelligent sikrer prøverne optimale forhold og sparer hospitalsmedarbejdernes tid ved udpakning.

”Den intelligente forsendelseskasse” modtog i november 2012 en bevilling på 4 millioner fra Fornyelsesfonden. Projektet, der skal sikre ensartede opbevaringsforhold samt intelligent registrering og udpakning af de ca. 21 millioner blodprøver, som årligt sendes fra landets praktiserende læger til hospitalernes laboratorier, tog i starten af januar hul på de første opgaver.

De første opgaver, som skal give projektet vind i sejlene, har bl.a. fokus på definering af brugernes krav til forsendelseskassen, definering af den automatiserede proces på hospitalernes biokemiske afdelinger samt definering af rekvireringsprocesserne hos de praktiserende læger. Den 9. januar 2013 mødtes projektpartnerne for at sætte strøm til projektet, der forventes afsluttet i midten af 2014. 

Virksomheden Intelligent Systems, der til daglig udvikler software til bl.a. automatiserede logistiksystemer, deltager som projektejer og udførende partner. Hos Intelligent Systems, der er projektejer, har arbejdet med at planlægge projektets aktiviteter og milestones – både hvad angår egne aktiviteter samt hele projektet – været gang siden december 2012.

– De første konkrete aktiviteter drejer sig om at specificere og blive enige om kravene til de enkelte delløsninger, der skal udvikles i projektet. Herunder kravene til det overordnede IT-system, registrering af prøver samt sporbarhed og overvågning af temperaturer omkring prøverne – fra de er taget, og til de ankommer hos det biokemiske laboratorium på sygehuset. Dernæst fastlægger vi grænseflader med delløsninger samt grænseflader til eksterne systemer. Sideløbende går vi i gang med udviklingen af det overordnede sporbarheds- og styringssystem, som samler alle informationer i ”skyen” og indeholder systemets overordnede intelligens, fortæller adm. direktør hos Intelligent Systems Niki Nicolas Grigoriou, der har store forventninger til projektet og det marked, som det færdige systems skal være en del af.

– Jeg har fundet ud af, at behovet for en løsning, som den vi udvikler, er meget større end forventet – og jeg har været i dialog med flere hospitaler, som gerne vil anvende vores løsning. Det lader til de vil ordre løsningen eller dele af den i dag… eller hvis det var muligt i går, siger Niki Nicolas Grigoriou.

En kasse tager form

Hos Farusa Emballage, der til daglig producerer eksportemballage, var mødet startskuddet til at påbegynde design og udvikling den intelligente forsendelseskasse, som er hjertet i projektet.

– Vi tager nu fat på at afdække de tekniske udfordringer og krav, der er til kassen, så den kan indeholde de ønskede emner, opsamle de relevante data og samtidig og betjenes af robotterne, der indgår i projektet. Vi tager derfor ud til brugerne og taler med dem om, hvordan deres hverdag ser ud – og hvordan de gerne vil have den til at se ud fremadrettet. Her besøger vi naturligvis både universitetshospitalet i Aalborg og Odense, da disse begge er partnere i projektet. Men vi vil også besøge en række andre sygehuse samt selvfølgelig de praktiserende læger, fortæller Hardy Vølund, der er distriktschef hos Farusa Emballage.

Hardy Vølund er sikker på, at det færdige resultat vil være attraktivt for alle sygehuse, der indsamler prøver fra eksterne prøvestationer, da de med projektets system ikke skal bruge unødige kræfter på samkøring af forskellige systemer.

Nyskabende robotcelle på tegnebrættet

Hos LT Automation, som særligt kommer til at arbejde med den konkrete udformning af en robotcelle til udpakning og sortering af blodprøver, begynder arbejdet også at tage fart.

– Med udviklingen af den rigtige løsning vil et utal af tidskrævende og monotone rutiner og arbejdsgange i forbindelse med håndtering og behandling af blodprøver vil være gjort hurtigere og nemmere. Hos LT Automation sætter vi nu gang i processen med idégenerering, konceptudvikling og 3D/2D konstruktion samt 3D robotsimulering. Når robotsimuleringen er godkendt af projektgruppen, starter vi montering, robotprogrammering, samt realisering og indkøring af prototypen, fortæller adm. direktør i LT Automation Lasse Thomsen og påpeger, at der rent udviklingsmæssigt venter en uhyre kompliceret og nyskabende proces forude.

Kunne du tænke dig at høre mere?

Vi er altid klar til at tage i mod din henvendelse. Om du har spørgsmål til vores rådgivningsforløb, automatiseringsløsninger, produkter eller noget helt fjerde.

KONTAKT OS HER