Ring til os på (+45) 86 51 88 80
< Tilbage til alle nyheder
Del nyheden
23/02/2015

Automatisering af arbejdsgangene på sterilcentraler

Markedsmodningsfonden og de fem regioner har efterspurgt udvikling af nye løsninger inden for automatisering af arbejdsgangene på sterilcentraler. Intelligent Systems A/S fra Hadsund, har som Main Contractor, vundet PCP-udbuddet (fase-1) i samarbejde med LT-Automation, Process Engineering og Granau IT. 
 
Læs mere her: http://markedsmodningsfonden.dk/sygehuspartnerskabet

Baggrund for projektet

Der foretages pt. omfattende investeringer i en ny sygehusstruktur. Staten og regionerne har tilsammen afsat mere end 40 mia. kr. til dette område, hvorfor der over de kommende år bygges en række nye sygehuse rundt i landet, og de eksisterende sygehuse renoveres.
 
Markedsmodningsfonden og de fem regioner etablerede i 2011 Sygehuspartnerskabet, med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der er forbundet med de kommende års investeringer i nybygning og renovering af sygehuse rundt i landet.
 
Formålet med partnerskabet er at bidrage til, at danske virksomheder kan byde ind med nye produkter og løsninger, der kan bidrage til en bedre opgavevaretagelse og en mere effektiv drift af sygehusene, og som også rummer et globalt markedspotentiale
 
Der ønskes udviklet en løsning, der kan sikre optimale og effektive processer omkring sterilhåndtering. Udfordringen er konkret at få skabt sterilcentraler, hvor der ikke er risiko for kontaminering af instrumenterne og andre fejl i forbindelse med håndtering af de enkelte instrumenter, og hvor arbejdsprocesserne i mindre grad er præget af ensformigt gentaget arbejde (EGA), samt hvor manuelle processer om muligt automatiseres med positive økonomiske konsekvenser til følge.

Partnerkredsen

Intelligent Systems A/S, Granau IT ApS , Process Engineering A/S og LT-Automation har indgået et strategisk samarbejde. Formålet med samarbejdet er at skabe en agil og effektiv organisation, der omkostningseffektivt kan omdanne vores udprægede specialistviden omkring sterilcentraler, robotteknologi og automatisering til et kommercielt bæredygtigt produkt.

Projektnavn: Den Intelligente Sterilcentral – Automatisering af pakning og inspektion (DISAPI)

Kompetencer og roller i partnerkredser i forhold til dette projekt:

Intelligent Systems A/S (projektleder)
Bidrager med viden og kompetencer omkring sterilcentraler, sygehuslogistik, software og IT til automatisering og sporbarhed og projektledelse.
http://www.intelligentsystems.dk/da
 
LT-Automation ApS
Bidrager med viden og kompetencer om automatisering samt robotteknologi.
 
Process Engineering A/S
Bidrager med viden og kompetencer omkring sterilcentraler og standarder vedr. hygiejne og indretning af sterilcentraler og automatisering.
http://www.proeng.dk/
 
Granau IT ApS
Bidrager med viden og kompetencer omkring RFID-teknologi og sporbarhedsløsninger.
http://granauit.dk/

Om LT-Automation

Hos LT-Automation står tiden aldrig stille. Vi er en rådgivningsvirksomhed, der målrettet arbejder med at udvikle, udbrede og implementere velfærdsteknologier inden for hospitals- og sundhedssektoren. Her er rådgivning, motivering og engagering af uddannelsesinstitutioner, kommuner, hospitaler og andre offentlige institutioner en hjertesag. Det handler om:

• Robotautomatisering: Modtagelse, udpakning, sortering, transport og logistikopgaver.
• Automatiseringsløsninger: Tunge løft, tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger.
• Telemedicin: Digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over afstand.
• Sundheds-IT: Forbedre og udvikle brug af sundheds-IT.
• LEAN: Identificere og gennemføre forbedringer.
 
LT-Automation arbejder med tidlige teknologier, som først er på vej ind på markedet samt nye forretningsområder inden for velfærdsteknologier til social- og sundhedsvæsenet. Vores fokus er selve innovationsprocessen fra ide til implementering. Ideer som skaber nye arbejdspladser, større livskvalitet og effektivitet i samfundet.
 
Ønskes yderligere information, så tøv ikke med at kontakte Lasse Thomsen direkte på 21 95 88 80 eller via lth@lt-automation.dk

Kunne du tænke dig at høre mere?

Vi er altid klar til at tage i mod din henvendelse. Om du har spørgsmål til vores rådgivningsforløb, automatiseringsløsninger, produkter eller noget helt fjerde.

KONTAKT OS HER