Ring til os på (+45) 86 51 88 80
< Tilbage til alle nyheder
Del nyheden
02/01/2020

5 gode råd om automatisering

Overvejer I at automatisere nogle af jeres processer i virksomheden? Så er det en god ide at gøre et godt forarbejde, inden I går i krig med implementeringen af automatisering og robotteknologi. Tanker om hvordan robotløsningen skal spille sammen med bl.a. den øvrige produktion, produkt- og materiale flow, medarbejdere, lager og lignende er yderst vigtigt, for at sikre sig så smidig en implementering og drift som muligt. Herudover skal man være særligt opmærksom på, at når man installerer en robot, så er det ikke bare en ny maskine, der skal køres ind i produktionen. Implementeringen kræver ændringer og forståelse i hele organisationen – lige fra direktion til produktionsmedarbejderen på gulvet. Involvering af alle lag af organisationen er derfor i den forbindelse et nøgleord.

Yderligere skal man være afklaret med virksomhedens interne kompetencer på robot- og automationsområdet. Det betyder, at inden man som virksomhed tager beslutningen om at automatisere og implementere robotteknologi skal vurdere, om man internt i organisationen er klædt på til at gennemføre et sådant projekt. Relevante spørgsmål at stille sig selv er bl.a.:

 • Har vi den fornødne viden og de nødvendige værktøjer til at vælge den rette løsning?
 • Har vi de nødvendige ressourcer i virksomheden til at gennemføre projektet med succes?

Bliv rustet til automatisering med 5 gode råd, som tager udgangspunkt i vores egne erfaringer fra en lang række automations- og robotprojekter.

 1. Forventningsafstemning
  Rigtig mange virksomheder går galt i byen allerede i starten af deres automatiseringsprojekter. Ofte har de ikke afstemt forventningerne til implementeringen af robotteknologi internt i organisationen – og som regel har de slet ikke afstemt forventningerne med leverandørerne af teknologien. Har man ikke styr på de rent formelle rammer omkring et sådant projekt, så får man en meget dårlig start, hvor risikoen for at projektet enten fejler eller kommer dårligt fra land er stor.En måde at navigere uden om denne fare på er ved at starte sit projekt op med en uformel hensigtserklæring, hvor rammerne for projektet oplistes. Herunder kan fx punkter som; aftalens opgave og omfang, organisation og samarbejdsform, leverandøren og virksomhedsbidrag, projektøkonomi og tidsplan… være omdrejningspunkt. En sådan afstemning kan også betragtes som en form for gentleman agreement mellem slutbrugervirksomheden og teknologileverandøren. Og den vil, når teknologien er færdigimplementeret, have sparet både slutbruger- og leverandørvirksomhed mange timer og ikke mindst frustrationer.
 1. Involvering, træning og opkvalificering af medarbejdere
  At få hele organisationen involveret i processen er nødvendigt for et godt resultat. Det er vigtigt at samle alle de nødvendige kompetencer i projektgruppen, samtidig med at træning i anvendelsen af teknologierne sættes i værk hurtigst muligt. Der findes utallige eksempler, hvor virksomheder investerer i en robotløsning for derefter at sætte den ind i produktionen uden så meget som at have talt med eksempelvis medarbejderne, som skal betjene den. En måde at gøre dette på er ved allerede under arbejdet med forventningsafstemningen, at involvere alle niveauer af organisationen – fx smeden, produktionsmedarbejderen, produktionschefen, fabrikschefen osv. Mange input giver en bred mangfoldighed i tilgangen til såvel valg som ejerskab af den valgte løsning. Med hensyn til træning og opkvalificering, så skal den indledes allerede inden anlægget bliver leveret og mens det er under test og opbygning hos leverandøren.
 1. Detaljeret og præcis kravsspecifikation
  Når den indledende forventningsafstemning har fundet sted, er det nødvendigt at udarbejde en mere detaljeret og præcis kravsspecifikation. Alt for mange virksomheder konsulterer potentielle leverandører uden at være klar på, hvad de har af krav til den ønskede løsning. Det vigtigste er at få formuleret, hvad det er, at man gerne vil have og har behov for. Herunder er der en faldgrube, som man skal passe på – beskriv aldrig hvilken robottype, der ønskes. Kravspecifikationen skal kun fokusere på virksomhedens behov og kan eksempelvis omfatte, hvilke produkttyper skal systemet kunne håndtere, håndteringsmængden, pladsen til rådighed, vægt osv. Samtidig kan informationer om kontaktpersoner, den ønskede tidsplan for projektet, leveranceomfang og hvordan skal tilbuddet udformes beskrives heri.
  Herved får man det bedste sammenligningsgrundlag på tværs af tilbuddene. Herefter er det op til de valgte leverandører at give deres forskellige bud på, hvordan løsningen skal skrues sammen.
 1. Vægtning af indkomne tilbud
  Når alle tilbud er indhentet, handler det om at vurdere dem sagligt og med øje for alle holdninger i organisationen. Én måde at gøre dette på er at vægte udvalgte punkter i de indkomne tilbud – og det skal selvfølgelig være de samme punkter, som vurderes i alle tilbud. Med udgangspunkt i kravsspecifikationen kan man med fordel udarbejde en række punkter, som vurderes at have særlig betydning for det valg, som skal træffes. Punkterne vurderes herefter på fx en skala fra 1-10 af udvalgte personer i hele organisationen. Derved afdækkes alle synspunkter og holdninger, og muligheden for at træffe et kompetent og velovervejet valg af løsning øges.
 1. Analyser tilbagebetalingstiden
  Når I sidder med leverandørernes tilbud og skal træffe en beslutning, er det selvfølgelig ikke muligt at komme uden om det økonomiske spørgsmål. Men her er det vigtigt at overveje, hvordan man vurderer og udregner den konkrete pris på de systemer, som man er interesseret i. Mange virksomheder sætter i den forbindelse fokus på indkøbsprisen, men det er modsat manges overbevisning ikke nødvendigvis det vigtigste at overveje. Det vigtige er at få en analyse af, hvor hurtigt man som virksomhed kan tjene sin investering hjem igen – en beregning af return of investment. Uden den beregning og viden er det umuligt at vide, om en investering på fx en million kroner er dyrt eller billigt.

Kunne du tænke dig at høre mere?

Vi er altid klar til at tage i mod din henvendelse. Om du har spørgsmål til vores rådgivningsforløb, automatiseringsløsninger, produkter eller noget helt fjerde.

KONTAKT OS HER